Ten tubes of 2G SPORTS BLACK label Badminton Feather Shuttlecocks

One dozen of premium badminton feather shuttlecocks in a tube.

Speed: 78 (Fast)

Similar quality product: Yonex Aerosensa 50

2G SPORTS BLACK label Badminton Feather Shuttlecocks Ten Tubes

$580.00Price